Copyright ©2021 YunNan Idvert. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.

Popular destination

Tourist route

Go Yuxi Trip

FOLLOW US

Brief Introduction of Fuxian Lake National Tourist Resort in Yuxi

Yuxi Yingyuetan Leisure Culture Center (AAAA)

Yuxi Huilong Ecological Garden (AAAA)

Chengjiang Luchong Scenic Resort (AAAA)

Yuxi Tonghai Xiushan Historical Cultural Park (AAAA)

Xinping Mopanshan (Mopan Mountain) National Forest Park (AAAA)

Yuxi Museum (AAA)

Yuxi Qinghua Street (AAA)

Billion Years of Yuxi

Colorful Ethnic Style

Wild Luxury River Valley

“Yuxi History” Holiday & Study Tours

Diversified Folk Custom Tours

Rustic Luxury River Valleys ·Adventure Tours

Health Care in Yuxi · Leisure Tours

Revolutionary History of Yuxi · Red Tours

01

Fuxian Lake

02

Yuxi Yingyuetan Leisure Culture Center

03

Yuxi Huilong Ecological Garden

04

Chengjiang Luchong Scenic Resort

05

Yuxi Tonghai Xiushan Historical Cultural Park

06

Xinping Mopan Mountain National Forest Park

07

Yuxi Museum

08

Yuxi Qinghua Street

09

Mount Longma Scenic Area

10

Lijiashan Bronze Museum

11

Ancient Dian Cultural Park in Yuxi 

12

Mingxing Fishing Cone Scenic Area

13

Jiangchuan Mingxing Biyun Park

14

Xianhu Ancient Town - Xianhu Bay

15

Chengjiang Moon Bay Wetland Park

16

Fuxian Lake Guanglong Tourist Town

17

International Starry Sky Resort Community in Fuxian Lake

18

Sibeijia Yunnan's Food Art and Cultural Scenic Area

19

Huaning Wanyao Village

20

Yimen Huaguoshan Happy Valley

21

Central Yunnan Water City Scenic Area in Yimen County

22

Damuyu Huayaodai Cultural Ecological Village in Mosha Town, Xinping County

23

Qinhuai Manor

24

Ailao Mountain Shimen Gorge Scenic Area in Xinping County

25

Honghe Valley Hot Spring in Yuanjiang County

26

Yuxi Jiulong Pool Park Tourist Attraction

27

Chengjiang Phoenix Mountain Park

28

Chengjiang Xipu Park

29

Eshan Yiren Valley Bamboo Forest

30

Longquan Park in Xinping County